Mede dankzij Autorecycling Nederland wordt inmiddels zo’n 85 procent van elke gedemonteerde auto hergebruikt. Jaarlijks wordt hierdoor ruim 25 miljoen kilo minder afval gestort. Dat betekent ook dat 25 miljoen kilo materiaal (glas, banden, olie etc.) wordt hergebruikt door de industrie. Er blijft van de autowrakken een reststroom afval over (in feite gemalen auto). Om tot een hoger recyclingpercentage te komen is ARN al een aantal jaren onderzoek aan het verrichten om tot een milieuverantwoorde en efficiënte verwerking van dit restafval te komen. De doelstelling van ARN is om in 2015 het recyclingpercentage te hebben verhoogd naar 95 procent.